Lâu nay cứ suy nghĩ mãi về hai chữ "an toàn" trong tình yêu. Và mình cho rằng nó có nhiều mức độ khác nhau. An toàn cảm giác 1.…
Continue Reading