Những người luôn được tôn kính từ xưa trong xã hội vì đức hạnh, năng lực và sự hiểu biết trong xã hội: Họ luôn được gọi là thầy/ thầy giáo, cô/cô giáo, thầy tu, thầy thuốc, thầy phán. Vì họ là người đủ đức, đủ tài để làm những việc quan trọng trong tổ chức. Làm sao, làm thế nào để ta biết họ có đủ năng lực, tư cách để ta cung kính, kính trọng, không bị kẻ đểu giả, khoác áo thầy tu đi lừa.

>>> Xem thêm: Lời chúc mừng giáng sinh

Phật dạy: Một tu sĩ đúng nghĩa khi họ thoát khỏi tham, sân, si, sống trong tỉnh thức. Khất sĩ sống tự do, không sở hữu tài sản gì ngoài vài bộ quần áo và cái bình bát đi xin khất thực.

Thầy tu đúng nghĩa
Thầy tu đúng nghĩa

Để có đời phạm hạnh, có đức hạnh, tu sĩ phải giữ đủ 5 giới:

  • Không sát sinh
  • Không tà dâm, hoang dâm
  • Không nói dối, đặc biệt là nói dối gây hoang mang
  • Không tham của cải của người khác.
  • Luôn tu thân, khẩu, ý, hành, làm việc thiện. Sống trong chánh niệm và hiểu biết, giúp đời. Sống đời đơn giản, không hoang phí và sống chuyên cần.

Thế mới xứng đáng làm thầy tu, làm những việc quan trọng, được tôn trọng trong xã hội.
Hiểu rằng để thoát khổ thì ta cần thực hành tâm chánh niệm, hạnh bố thí, tâm khiêm nhường, thanh thản.
Nếu gặp ai đó như vậy, bạn may mắn đã tìm được người thầy chân chính đó: đủ đức,đủ tài qua tu thân và giữ giới.