Y học dân gian còn có tên là y học bổ sung, ý muốn nói các cách điều trị của y học dân gian có thể dùng song song hoặc bổ sung cho các phương pháp chính thống của y học hiện đại. Những liệu pháp của y học dân gian rất đa dạng do sự khác nhau trong phương pháp luận ra chúng: từ y học truyền thống, kiến thức dân gian, niềm tin tôn giáo hoặc những cách thức chữa trị mới được thai nghén.