Có thể dùng giải phẫu chữa cận thị không ?

Từ nhiều năm nay phương pháp truyền thống chữa cận thị là uống thuốc, châm cứu, đeo kính. Hiện nay mọi người đều công nhận, phương pháp chính xác đáng tin vẫn là đeo kính cận thích hợp.

Những năm 80 phương pháp chữa truyền thống này phải tiếp nhận một khiêu chiến, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới lục tục theo nhau triển khai liệu pháp phẫu thuật để chữa cận thị. Dù dùng phẫu thuật chữa cận thị vẫn cần có nhiều ý kiến bác sĩ thậm chí có người phản đối, nhưng ở Liên Xô cũ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đã tiến hành hàng nghìn hàng vạn ca phẫu thuật chữa cận thị, đồng thời tích luỹ được rất nhiều tư liệu lâm sàng, thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, hiệu quả chữa trị được nâng cao.

Có rất nhiều phương pháp chữa cận thị
Có rất nhiều phương pháp chữa cận thị

Đối với thanh thiếu niên 20 tuổi trở lên bị cận thị nhẹ và vừa tỉ lệ mổ cận thị thành công là 95% trở lên, đối với cận thị nặng -6,00 ~ -10.00D tuyệt đối bộ phận có thể bỏ đeo kính, đối với cận thị nặng trên -10.00D cũng có thể giảm thấp độ cận thị hoặc bỏ đeo kính, đối với tấn quang cận thị càng có hiệu quả nhất định. Tóm lại, mổ chữa cận thị (bao gồm  mổ giác mạc kiểu phóng xạ, mổ tạo mắt kính ở phần ngoài giác mạc, mổ giác mạc bằng tia laze v.v.) là một đột phá rất lớn trên lĩnh vực chữa cận thị bằng nhiều năm gần đây, nó sẽ được cải tiến, hoàn thiện không ngừng trong thực tiễn lâm sàng.

Những trường hợp cận thị nào có thể chữa bằng phẫu thuật ?

Mắt cận thị, ngoài các phương pháp đeo kính, uống thuốc, châm cứu, day ấn huyệt vị, còn có thể dùng phẫu thuật để chữa trị. Nhưng có phải tất cả các dạng cận thị đều có thể mổ được? Cũng không phải vậy.

Chúng thích ứng mổ mắt chữa cận thị phải căn cứ vào trạng thái chiết quang của người bệnh, phải xem ít gần mắt có viêm nhiễm không, toàn thân có bệnh nặng không rồi mới cân nhắc lựa chọn phương pháp. Mọi người đều biết: cận thị có các loại hình cận thị đơn thuần, tán quang cận thị đơn thuần, tán quang cận thị phức tạp, tán quang hỗn hợp v.v… Căn cứ vào độ số chiết quang lớn hay nhỏ còn có thể phân ra cận vừa nhẹ (dưới ‘3,OOD), cận thị vừa (-3,00 ~ ‘6,OOD), cận thị nặng (-6,00 ~ -12,OOD), cận thị siêu nặng (-12,00 trở lên), Căn cứ vào độ tán quang lớn hay nhỏ có thể phân ra tán quang nhẹ (-2,00 DC trở xuống), tán quang vừa (-2,00 – -3,00DC) và tán quang nặng (trên -3.00DC). Có thể đừng phẫu thuật chữa cận thị hay không phải xem xét tham khảo những tham số có liên quan căn cứ vào tình trạng của người bệnh mà lựa chọn phương pháp mổ cho thích hợp.

Tùy theo tình trạng của mắt để chọn phương pháp mổ mắt cho phù hợp
Tùy theo tình trạng của mắt để chọn phương pháp mổ mắt cho phù hợp

1-Cận thị đơn thuần dưới -1,0D, khi điều chỉnh thị lực vẫn chủ trương đeo kính đã chữa, không chủ trương chữa bằng phương pháp mổ. Cận thị nhẹ -2,00 ~ -3,00D có thể cân nhắc để tiến hành mổ chữa cận thị.

2- Tán quang cận thị nặng vừa và vừa nhẹ là chứng thích hợp nhất dùng phẫu thuật chữa cận thị (có thể dùng mổ mở giác mạc kiểu phóng xạ).

3- Cận thị siêu nặng trên -12,00D hoặc tán quang nặng trên -3,00DC thường mổ xong không điều chỉnh được hoàn toàn, khi quyết định mổ chữa cận thị phải cẩn thận.

4- Tán quang hỗn hợp thường không thích hợp với phương pháp mổ chữa cận thị.

Tóm lại, những truờng hợp cận thị nào thích hợp với phẫu thuật, những trường hợp cận thị nào thích hợp với phương pháp mổ nào, những trường hợp cận thị nào không thích hợp dùng phẫu thuật phải cản cứ vào tình hình cụ thể mà phân tích một cách cụ thể đã tiện lựa chọn phương án chữa trị hợp lí.