Nguyên nhân: Tâm trạng không được toại nguyện, uất kết, phẫn nộ, tổn thương gan hoặc tư tưởng, nguyện vọng không đạt được thì can khí uất kết, gan mất…
Continue Reading