Có thể dùng giải phẫu chữa cận thị không ? Từ nhiều năm nay phương pháp truyền thống chữa cận thị là uống thuốc, châm cứu, đeo kính. Hiện nay…
Continue Reading