Những người luôn được tôn kính từ xưa trong xã hội vì đức hạnh, năng lực và sự hiểu biết trong xã hội: Họ luôn được gọi là thầy/ thầy…
Continue Reading