Mọi người thường cho rằng khi uống rượu có thể tăng cường được hưng phấn trong việc “ yêu” nhưng theo như y học bản chất của việc uống rượu…
Continue Reading