Đến nay có rất nhiều câu hỏi, lý do, thắc mắc việc nên dừng thuốc đông dược hay tây dược tốt hơn, chữa hiệu quả hơn. Nhưng thật sự để…
Continue Reading