Đừng thương vội khi tình yêu chưa đến Đừng yêu thầm khi tình mến chưa sâu Đừng vớ vẩn khi tình đầu chưa chắc chắn Hãy ngủ yên chờ cơn…
Continue Reading