Cáp giới( tắc kè) Thuộc họ Tắc kè - Gekkonidae Sau khi bắt tắc kè, người ta tiến hành sơ chế như sau: Mổ vứt bỏ phủ tạng, dùng bông…
Continue Reading