Cứ giữ đi anh những ngày xưa Để em mãi rứa, ở trong mơ Đêm về chăn gối dù đơn lẻ Cũng dịu lòng vui viết bài thơ! Cứ giữ…
Continue Reading